Vi forventer

Vi forventer:


Katten skal være vaccineret


Inden for de sidste 12 måneder - vaccinationsattest skal fremvises ved indlevering


Katten er rask eller i behandling for ikke-smitsomme sygdomme


Hvis der bliver observeret utøj (lopper eller andet) forbeholder vi os retten til at behandle katten for ejers regning


Bliver din kat syg under opholdet her hos os, kontakter vi så vidt muligt ejer først. Er dette ikke muligt, forbeholder vi os retten til at kontakte egen dyrlæge. Udgifter i forbindelse hermed vil blive opkrævet ejer


Katten er til enhver tid indleveret for ejers egen regning og risikoInformation om din kat


Det er vigtigt for kattens velbefindende, at vi får så mange oplysninger som muligt - især hvis det er katte, som skal være her i en længere periode. Skriv ned og medbring gerne information til os

NYT! Vi søger en dyrepasser til kattepensionen

Ådalens Kattely • Ådalsvej 28 B • Laurbjerg, 8870 Langå • Telefon 2752 8820 • info@aadalens-kattely.dk        

© All Rights Reserved Ådalens Kattely